Muhasebe Programı

Muhasebe Programı

Muhasebe Programı

Çoğu işletme günümüzde bilişim teknolojilerinden yararlana­rak, bilgisayarlar aracılığı ile muhasebe takibi yapılır. Muhasebenin kayıt, raporlama ve analiz işlemleri, muhasebe programları sayesinde en kısa sürede ve kolaylıkla yapılır.

Karar alma ve kontrol aşamalarında, işletmeler bilgisayar programlarını (muhasebe programları, üretim kontrol programları ERP) etkin birer araç olarak kullanırlar. Satınalma, üretim, satış, muhasebe, finansman, personel yönetimi gibi işletmelerin temel işlemlerinde de bilgisayarlar programları yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ülkemizde genel muhasebe ve işletme defteri programlarının gelişmesi ve kullanımı, VUK'muzda isteyen I. ve II. sınıf Tüccarların tutmak zorunda oldukları defterleri bilgisayarlar aracılığı ile tutabilmelerine ilişkin değişiklik yapıldıktan sonra yaygınlaştı.

İşletmelerin muhasebelerini bilgisayar programlarına geçirmelerinde izleyecekleri yol ve bilgisayarlı muhasebede yapılacak işlemler konusunda ayrıntılı bilgi için: muhasebeprogram.com/nm-Muhasebe_Programı-cp-7.