Araştırma Kurumları

BilimAraştırma Kurumları

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü,Erdemli, Mersin, Türkiye, home page
www.alata.gov.tr

Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü.

Antepfıstığı hakkında araştırmalar yapan bir araştırma kurumudur.
www.antepfistigiarastirma.gov.tr

Atatürk Araştırma Merkezi

Bilimsel faaliyet ve hizmetlerde bulunan merkez hakkında bilgilerin yanı sıra M. Kemal Atatürk, Milli Mücadele, Türk Cumhuriyet Tarihi gibi konular üzerine yazılı ve görsel materyaller yer alıyor.
www.atam.gov.tr/

Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü

Kurum ve araştırma çalışmaları bilgilerinin yanı sıra personeller, haber bültenleri, organik tarım, yayınlar, eğitim programı, fidan ve tohum satışları hakkında bilgiler mevcut.
www.arastirma-yalova.gov.tr/

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM)

Enstitü hakkında bilgilerin yanı sıra projeler, buluşlar, yeni ürünler ve yayınlar hakkında bilgiler mevcut.
www.batem.gov.tr/

Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü (EBKAE)

Kurum ve çalışmaları hakkında bilgilerin yanı sıra ılıman iklim meyve türleri, bağcılık, süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler ve yetiştiricilik ile ilgili bilgiler yer almaktadır.
www.ebkae.gov.tr/

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM)

Türkiye'nin ve İslam dünyasının sosyal ve ekonomik gelişimi için etüd, proje ve eğitim çalışmaları yapan araştırma merkezi hakkında bilgiler yer alıyor.
www.esam.org.tr/

Erzincan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü

Bahçe bitkileri konularında araştırmalar yapan bir araştırma kurumudur.
www.erzincanbk.gov.tr

Karadeniz Araştırmaları Merkezi (KARAM)

Araştırma merkezi hakkında bilgiler, yönetim, faaliyetler, projeler, duyurular, yayınlar ve iletişim bilgileri mevcut.
www.karam.org.tr/

Maden ve Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA)

Kurum hakkında bilgilerin yanı sıra Türkiye'nin maden potansiyeli ve bu madenler hakkında çeşitli bilgiler yer alıyor.
www.mta.gov.tr/

Malatya Meyvecilik Araştırma Enstitüsü

Kayısı ağırlıklı olmak üzere meyvecilik konusunda araştırmalar yapan bir araştırma kurumu.
www.mae.gov.tr

Marmara Grubu Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı

Farklı sosyal konularda faaliyetlerde bulunan vakfın tanıtımı ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmekte.
www.marmaragrubu.org/

Siyasal İletişim Enstitüsü (TASAM)

Enstitü ve çalışmaları hakkında bilgilerin yanı sıra ilgili konular üzerine haberler, makaleler ve çeşitli yazılar yer alıyor.
www.siyasaliletisim.org/

Sosyal Araştırmalar Vakfı

Vakfın kurulma süreci, çalışmaları ve yayınlar hakkında bilgiler mevcut.
www.sav.org.tr/

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü

Su Ürünleri konusunda bilimsel araştırmalar ve deniz kirliliği izlemeleri yapmaktadır.
www.sumae.gov.tr/

Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM)

Kurum hakkında bilgiler, bağlı enstitüler, araştırma organizasyonu, projeler, mevzuatlar ve iletişim bilgileri yer alıyor.
www.tagem.gov.tr

Tarımsal Ekonomik Araştırma Enstitüsü (T.E.A.E)

Türkiye Tarımsal Ekonomi Araştırma Enstitüsü (TEAE) Tarımsal Araştırma Projesi (TAP) çerçevesinde 1996 yılı sonlarında kurulan bir araştırma merkezidir
www.aeri.org.tr

Toplumsal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı (TESAV)

Vakfın tanıtımı, yayınları ve çeşitli etkinlikler ile ilgili bilgilerin yanı sıra, toplumsal örgütlenme projesi üzerine bilgiler.
www.tesav.org.tr/

Toprak Gübre ve Su Kaynakları Merkez Araştırma Enstitüsü

Toprak, etüt, haritalama, bitkiler, gübre ve su kaynakları konusunda araştırmalar yapmaktadır.
www.tgae.gov.tr/

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK-MAM)

MAM, Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'a bağlı araştırma geliştirme (AR-GE) birimlerinden biridir.
www.mam.gov.tr/

TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü

Uzay teknolojileri, elektronik ve bilgi teknolojileri ile ilgili çalışmalar ve uygulamalara dair bilgiler yer alıyor.
www.bilten.metu.edu.tr/tubitakUzay/tr/root/

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)

Araştırma merkezi, faaliyetleri ve yayınları hakkında bilgilerin yanı sıra güncel yazılar, haberler ve makaleler mevcut.
www.tasam.org/

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV)

Vakıf hakkında bilgiler, çalışmalar, yayınlar, makaleler, bildiriler, duyurular, temsilcilikler ve iletişim bilgileri yer alıyor.
www.tudav.org/

Türk Dil Kurumu (TDK)

Türk dili üzerinde araştırmalar yapan ve Türk dilinin güncel sorunlarıyla ilgilenerek çözüm yolları bulmaya çalışan kurumun sitesinde kurumun tarihçesi, yöneticileri yayınları ve etkinlikleri hakkında bilgiler ve duyurulara ek olarak, çeşitli sözlükler, kılavuzlar, ve kaynaklar yer almaktadır.
tdk.org.tr/

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı (TDAV)

Vakıf hakkında bilgiler ile birlikte farklı Türk Devletlerinde faaliyet gösteren eğitim kurumları ve vakıf tarafından neşredilen basılı yayınların tanıtımları yer alıyor.
www.turan.org/

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)

Akademi hakkında bilgilerin yanı sıra haberler, projeler, duyurular, uluslararası ilişkiler, yayınlar, üyeler ve iletişim bilgileri yer alıyor.
www.tuba.gov.tr/

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)

Türkiye'de müsbet bilimlerde araştırma ve geliştirme faaliyetlerini ülke kalkınmasındaki önceliklerine göre geliştirmek, özendirmek, düzenlemek ve koordine etmek; mevcut bilimsel ve teknik bilgilere erişmek ve erişilmesini sağlamak amacıyla kurulan bir kurumdur.
www.tubitak.gov.tr/

Türkiye İstatistik Kurumu (TİK)

Kurum ve yapısı hakkında bilgilerin yanı sıra çeşitli istatistik bilgileri, bilgi talep formları ve iletişim bilgileri yer alıyor.
www.tuik.gov.tr/

Ulusal Politika Araştırmaları Vakfı (UPAV)

Vakıf yönetimi, faaliyetlerle ilgili bilgiler, örgüt şeması ve bağlantılar mevcut.
www.upav.org.tr/

Yeni ve Temiz Enerji Uygulama Araştırma Merkezi (YETAM)

Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı bir araştırma kurumudur.
www.yetam.hacettepe.edu.tr

Rüzgar EnerjisiRüzgar Enerjisi

Dünyada ilk ve tek, kullanıcının ihtiyacına ve uygulama alanına göre boyutlarıayarlanabilen dikey rüzgar jeneratörü, Electro Wind'tir. Rüzgar seviyesi düşük alanlarda, uygulama alanı kısıtlı olan bölgelerde, matematiksel hesaplarla en iyi rüzgar verimini alacak şekilde planlanır.