Biyoloji Akademik Bölümler

BilimBiyolojiAkademik Bölümler

Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Bölümlerine göre akademisyenlerin listelendiği sitede, bölüm, lisan üstü ve lisans eğitimi hakkında malumatlar yer almakta.
biyoloji.adu.edu.tr/

Anadolu Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Akademik, araştırma, açıköğretim, öğrenci işleri sayfalarının yer aldığı sitede, aynı zamanda bölümü tanıtıcı bilgiler bulunmakta.
www.anadolu.edu.tr/akademik/fak_fen/biyolojibolumu/

Ankara Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Bölüm ve yönetimi hakkında, akademik personel, anabilim dalları, lisans dersleri ve akademik takvim adları altında listelenmiş sayflar.
biology.science.ankara.edu.tr/

Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Bölüm hakkındaki bilgilerin, ana bilim dallarının, akademik kadronun, desrlerin ve duyuruların yer aldığı site.
biyoloji.balikesir.edu.tr/

BilGen

Bilkent Üniversitesi Genetik ve Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi sayfası.
www.bilkent.edu.tr/~infobil/

Bozok Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Bölümün tarihçesini, genel bilgilerini, akademik personeli ve dersleri hakkında ki bilgileri içeren site.
biyoloji.bozok.edu.tr/

Celal Bayar Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Yönetim, tarihçe, çalışmalar, anabilim dalları ve iletişim bilgilerinin yer aldığı sayfalar.
www2.bayar.edu.tr/biyoloji/

Cumhuriyet Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Sitede tanıtım, bölüm yönetimi, bölüm elemanları, lisans dersleri, servis dersleri ve iletişim adı altında kategorilenmiş sayfalar yer almakta.
fenedebiyat.cumhuriyet.edu.tr/bolumler_htm/tr_htm/biyo_htm/biyoloji

Dicle Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Bölüm hakkında bilgiler, akademik kadro, bölüm dersleri, laboratuvarlar, bilimsel etkinlikler, öğrenci otomasyonu ve enstitü linklerini içerin site.
www.dicle.edu.tr/bolum/Fen/biyoloji.html

Dumlupınar Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Bölüm sitesinde görevli akademik personelin ve ders içerikleri hakkında bilgilerin paylaşıldığı site.
www.dpu.edu.tr/dpuweb/akademik/fakulte/fk12/b11/index.html

Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Yönetim, anabilim dalları, yayınlar, laboratuvarlar, akademik personel, dersler ve duyuruların listelendiği, bölümün sitesi.
sci.ege.edu.tr/~biyoloji/

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Akademik kadro, yönetim, dersler, duyurular ve öğrenci işleri sayfalarını içeren, bilim dalının sitesi.
biyoloji.ogu.edu.tr/

Fatih Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde eğitim veren bölümün sitesinde; tanıtım, akademik kadro, laboratuvarlar, lisans, yüksek lisans ve duyurular sayfaları yer almakta.
biology.fatih.edu.tr/

Gazi Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Sayfalarında, genel bilgiler, idari yapı, akademik yapı, lisanüstü eğitim, AKTS paketi ve duyuru kategorileri yer almakta.
www.fef.gazi.edu.tr/yeni/index.php?bolumid=8&lang=tr

Hacettepe Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Bölümün sitesinde; personel, dersler, ders programı, sınav takvimi ve iş imkanları gibi sayfalar yer almakta.
www.biology.hacettepe.edu.tr/

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Duyurular, çalışanlar, lisans programlarının listelendiği site.
www.beabd.hacettepe.edu.tr/

Harran Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Genel bilgiler, araştırma faaliyetleri, akademik personel, fotoğraf albümü, duyurular ve iletişim bilgileri yer almakta.
fef.harran.edu.tr/~biyoloji/

İnönü Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Yönetim, anabilim dalları, dersler, ders içerikleri, faliyetler, laboratuvarlar, herbaryum ve duyuru linklerini içeren, bölümün resmi sitesi.
biyoloji.inonu.edu.tr/

K.Maraş Sütçü İmam Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Genel bilgiler, yönetim, bölümler, dersler, faaliyetler ve iletişim bilgileri mevcut.
fenedebiyat.ksu.edu.tr/genelbilgi.php?d=0202

Kafkas Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Sitede, bölüm hakkındaki genel bilgiler, akademik personel, dersler, akadamik takvim içeriği sunulmakta.
fef.kafkas.edu.tr/fenb/biyoloji/

Kastamonu Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Bölüm hakkındaki genel bilgilerin, ders programı ve öğretim kadrosunun yer aldığı sayfalar.
www.kastamonu.edu.tr/Akademik/fenedebiyat/Bolumler_fe,Biyoloji_Bolumu.html

Kocaeli Üniversitesi Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Yönetim, akademik personel, anabilim dalları, lisans ve lisans üstü dersleri, ders ve sınav progları ile laboratuvar linklerinin sunulduğu resmi site.
fef.kocaeli.edu.tr/biyoloji/

Marmara Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Fakülte, idari, akademik, bölümler, lisans, yüksek lisans ve öğrenciler kategorileri altında, bölümle ilgili çeşitli bilgilerin sunulduğu site.
fef.marmara.edu.tr/index.php?bolum=3

Muğla Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Bölüm, akademik yapı, idari yapı, lisans, lisansüstü ve bilimsel çalışmalar hakkında bilgilerin yer aldığı bölümün resmi sitesi.
www.mu.edu.tr/departments/biyoloji/biyology.htm

Niğde Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Akademik, idari, öğrenci, kütüphane, etkinlikler, tanıtım, misyon ve vizyon bölümlerinin yer aldığı resmi site.
fenedebiyat.nigde.edu.tr/biyoloji/index.php?lang=tr

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Özgörev, özgörüş, ar-ge, üniversite, yönetim ve öğrenci işleri bölümlerinin bulunduğu, bölümün resmi sitesi.
www.omu.edu.tr/a/tr/akademikbirimler/fakulte/fen-edebiyat/bolumler/biyoloji/

Sakarya Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Genel bilgiler, akademik personel, sınavlar, plan ve program ve bölümle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı site.
www.biyoloji.sakarya.edu.tr/index.html

Selçuk Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Akademik kadro, proje, ders, öğrenci rehberi ve bölümden resimlerin yer aldığı site.
fen.selcuk.edu.tr/biyoloji/

Uludağ Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Öğretim elemanları, anabilim dalları, programlar ve linklerin yer aldığı sitede, bölümün misyonu ve vizyonu hakkında bilgilere yer verilmekte.
biyoloji.uludag.edu.tr/

Yıldız Teknik Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Personel, eğitim, çalışma alanları, duyurular ve etkinlikler sayfalarının yer aldığı bölümün sitesi.
www.bio.yildiz.edu.tr/

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Biyoloji Bölümü

Bölüm hakkındaki bilgilerin sunulduğu sitede aynı zamanda akademik personel tanıtılmakta.
www.yyu.edu.tr/altbirim_bilgi.aspx?bolumno=20&fakulte=2&fad=Biyoloji B�l�m�

Rüzgar EnerjisiRüzgar Enerjisi

Dünyada ilk ve tek, kullanıcının ihtiyacına ve uygulama alanına göre boyutlarıayarlanabilen dikey rüzgar jeneratörü, Electro Wind'tir. Rüzgar seviyesi düşük alanlarda, uygulama alanı kısıtlı olan bölgelerde, matematiksel hesaplarla en iyi rüzgar verimini alacak şekilde planlanır.