Dil Bilimi

BilimSosyal BilimlerDil Bilimi

Anadilim Türkçe Gönüllüleri

Türkçe gönüllülerinin oluşturduğu ve Türkçe ile ilgili bilgilerin olduğu bir internet sitesidir.
www.anadilim.org

Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Türk dili, edebiyatı, tarihi, sanatı, halkbilim, dilbilim, antropoloji konularında akademik içerik ve makaleler.
turkoloji.cu.edu.tr

Dahi Anlamındaki "de" Ayrı Yazılır

Türkçede sıkça yapılan bazı yazım hatalarına örneklerle dikkat çekilmektedir.
www.dahianlamindakideayriyazilir.com

Dilimiz.gen.tr

Türk Dili ve özellikleri, Dil bilgisi, İmlâ kuralları ve çeşitli konularda bilgiler yer alıyor.
www.dilimiz.gen.tr/

Esatlı Yazıtları

Bölgede bulunan eski Türk runik kaya yazıtları hakkında bilgilerin yanı sıra runik yazı hakkında çeşitli bilgiler ve yazı örnekleri yer alıyor.
www.esatli.net/

Hungaroloji

Ankara Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Hungaroloji Enstitüsü sayfasında, genel bilgiler yer almakta ve öğretim üyeleri tanıtılmaktadır.
www.humanity.ankara.edu.tr/hungaroloji.html

İngilizce Öğreniyorum

İngilizce ve Türkçe'nin morfolojik olarak ve karşılaştırmalı değerlendirilmesi.
www.ingilizceogreniyorum.org/

Japonca Grameri

Japonca dil bilgisi ve garameri üzerine anlatımlar yer alıyor.
www.guidetojapanese.org/turkish/index.html

ODTÜ Sözlü Türkçe Derlemi Projesi

Proje ve proje ekibi hakkında bilgilerin yanı sıra projeye katkı sağlamak isteyen gönüllüler için başvuru ve iletişim formu yer alıyor.
std.metu.edu/

Türk Dil Kurumu (TDK)

Kurumla ilgili bilgiler ve haberlerin yanı sıra Güncel Türk Sözlük'ü, Yazım Kılavuzu'nu ve çeşitli terim sözlüklerini bünyesinde barındırıyor.
www.tdk.gov.tr/

Türk İşaret Dili

Türk İşaret Dili hakkında bilgiler, yapılan araştırmalar ve çalışmalar hakkında bilgiler yer alıyor.
turkisaretdili.ku.edu.tr/

Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi

Türkoloji alanında yılda iki kez basılan hakemli, bilimsel, dilbilim dergisi hakkında bilgiler mevcut.
www.turkbilig.hacettepe.edu.tr/

Türkçesi Varken

Türkçe ve Türk lehçeleri hakkında yapılan araştırma çalışmaları ve yayınlar hakkında bilgiler yer alıyor.
www.turkcesivarken.com/

Uluslararasi Türkçe Olimpiyatları

Türkçenin daha yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen uluslararası organizasyon.
www.turkceolimpiyatlari.org/

Rüzgar EnerjisiRüzgar Enerjisi

Dünyada ilk ve tek, kullanıcının ihtiyacına ve uygulama alanına göre boyutlarıayarlanabilen dikey rüzgar jeneratörü, Electro Wind'tir. Rüzgar seviyesi düşük alanlarda, uygulama alanı kısıtlı olan bölgelerde, matematiksel hesaplarla en iyi rüzgar verimini alacak şekilde planlanır.