Kütüphaneler

KaynaklarKütüphaneler

Milli Kütüphane

Türkiye Milli Kütüphanesi.
www.mkutup.gov.tr/

TED Ankara Koleji Kütüphanesi

Kütüphane dokümantasyon merkezi bilgileri, online veritabanlarına ulaşılabilir ve veri tarama yapılabilir.
library.tedankara.k12.tr/

Türkiye Kütüphaneciler Derneği

Derneğin tarihçesi, yapısı, amaç ve şubeleri hakkında bilgi veren resmi sitesi.
www.kutuphaneci.org.tr/

Rüzgar EnerjisiRüzgar Enerjisi

Dünyada ilk ve tek, kullanıcının ihtiyacına ve uygulama alanına göre boyutlarıayarlanabilen dikey rüzgar jeneratörü, Electro Wind'tir. Rüzgar seviyesi düşük alanlarda, uygulama alanı kısıtlı olan bölgelerde, matematiksel hesaplarla en iyi rüzgar verimini alacak şekilde planlanır.