Devlet Kütüphaneleri

KaynaklarKütüphanelerDevlet

Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Kurumsal yapı hakkında bilgi, çevrimiçi katalog ve makale tarama ile fotoğraf galerisi yer alıyor.
www.beyazitkutup.gov.tr/

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü

Kurum hakkında genel bilgiler, daire başkanlıkları, yayınlar, arşiv araştırma izni hakkında bilgiler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi arşivleri ve fotoğraf galerisi.
www.devletarsivleri.gov.tr/

DPT Kütüphanesi

Konu ve türlerine göre programlar, projeler, uzmanlık tezleri, süreli yayınlar, çalışma raporları ve haberleri bulunuyor.
ekutup.dpt.gov.tr/

Millet Yazma Eser Kütüphanesi

Araştırma ve ihtisas kütüphanesinin sitesinde; eserlerden bölümler, kütüphane ziyaret saatleri hakkında bilgi ve iletişim adresi yer almakta.
www.milletkutup.gov.tr/

MTA Genel Müdürlüğü Kütüphanesi

Kütüphanenin tanıtımı, süreli yayınlar listesi ve eğitim serisi gibi bir dizi bilgi bulabilirsiniz.
www.mta.gov.tr/mta_web/kutuphane/kutuphane.php

T.C. Başbakanlık DİE Kütüphane ve Dokümantasyon Merkezi

Yayınları, internet kaynakları gibi veri bilgilerine ve duyuruları ile katalog taramasına ulaşabilirsiniz.
www.die.gov.tr/kutuphane.html

TCMB Kütüphanesi

Basılı süreli yayınlar, e-süreli yayınlar, veritabanları gibi benzeri bölümlere ulaşabilir ve makale ile katalog taraması gerçekleştirebilirsiniz.
www3.tcmb.gov.tr/kutuphane/TURKCE/

TRT Kütüphane ve Arşiv Müdürlüğü

Kütüphane ile ilgili bilgiler, yeni yayınlar, koleksiyonlar ve sorgu sayfası gibi bölümler bulunabilir.
kutuphane.trt.net.tr/

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi

Türk dili ve edebiyatı ile ilgili yayınların yanı sıra, genel Türkoloji ile ilgili yayınlar da yer almaktadır.
www.tdkkitaplik.org.tr/

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi

Kütüphanenin tanıtımı, veri tabanları, belgeler dizini gibi bilgileri ve katalog taramasını bulabilirsiniz.
www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=5

Rüzgar EnerjisiRüzgar Enerjisi

Dünyada ilk ve tek, kullanıcının ihtiyacına ve uygulama alanına göre boyutlarıayarlanabilen dikey rüzgar jeneratörü, Electro Wind'tir. Rüzgar seviyesi düşük alanlarda, uygulama alanı kısıtlı olan bölgelerde, matematiksel hesaplarla en iyi rüzgar verimini alacak şekilde planlanır.