Devlet

ToplumDevlet

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yasama ve denetim faaliyetlerine ilişkin belgeler, tutanaklar, tüzükler ve milletvekili bilgileri yer alıyor.
www.tbmm.gov.tr/

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı

Cumhurbaşkanlığının görevleri, eski cumhurbaşkanları ve köşk hakkında bilgiler mevcut.
www.tccb.gov.tr/

Türkiye.gov.tr

Elektronik devlet projesi kapsamında, devletin çeşitli kurumlarındaki buroktatik hizmetlerin internet üzerinden yapılabilmesine olanak sağlayan site.
/www.turkiye.gov.tr/portal/dt?provider=HomePageContainer&channel=icerik