Bakanlıklar

ToplumDevletBakanlıklar

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

Organizasyon şeması, bağlı kuruluşlar ve ilgili kuruluşlar hakkında bilgiler.
www.bayindirlik.gov.tr/

Çevre ve Orman Bakanlığı

Birimler, mevzuat, müdürlükler.
www.cevreorman.gov.tr/

Milli Savunma Bakanlığı

Bakanlık ile ilgili bilgiler, ihale duyuruları, yasaklı firmalar listeleri, AQAP kalite belgesi alan şirketlerin listesi ve başvuru ile ilgili bilgiler.
www.msb.gov.tr/

Sağlık Bakanlığı

Sağlık bilgileri, istatistikler, ilaç fiyatları, ihaleler.
www.saglik.gov.tr/

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

Bakanlık birimleri ve hizmetleri, duyurular, Türkiye ile ilgili ekonomik göstergeler.
www.sanayi.gov.tr/

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı

Haberler, tarım bilgileri, istatistikler, projeler, araştırmalar, yayınlar, ve de mevzuat.
www.tarim.gov.tr/

Turizm Bakanlığı

Bakanlık ile ilgili bilgiler ve adresler, Türkiye ve Dünya fuar takvimleri, Türkiye'de turizm ile ilgili bilgiler, il ve konaklama rehberleri.
www.kultur.gov.tr/TR