Kurumlar

ToplumDevletKurumlar

Anıtkabir

Atatürk'ün hayatı ile kitapları hakkında ve Anıtkabir müzesi, yapımı ve güncel etkinlikler ile ilgili bilgiler yer almakta.
www.tsk.tr/anitkabir/index.html

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

Bilet fiyatları, bilet satış, arşiv.
www.dobgm.gov.tr/

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

Baraj, hidroelektrik santrali, ve su dağıtım bilgileri yer almaktadır.
www.dsi.gov.tr/

Doğal Afet Sigortaları Kurumu

Zorunlu deprem sigortası hakkında bilgi alabilirsiniz.
www.dask.gov.tr/

İller Bankası Genel Müdürlüğü

Kentsel yapılar, sayısal haritalar, imar planlama, arıtma çözümleri, kentsel atıklar, kanalizasyon, içme Suyu termal enerji, etüd plan, danışmanlık, bankacılık konularında uzmanlaşmış kamu kurumu.
www.ilbank.gov.tr/

Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü

Kurum hakkında verilen tanıtıcı bilgiler ile kadın erkek eşitliği ile ilgili mevzuat, projeler, duyurular ve irtibat bilgileri yer alıyor.
www.ksgm.gov.tr/

Kavakçılık Araştırma Enstitüsü

Kavak fidanları ve kavakçılık hakkında bilgiler.
www.kavak.gov.tr

Orman Genel Müdürlüğü

Kurumsal haberler, genel duyurular, Türkiye'deki orman varlığı ve ağaç türleri hakkında bilgiler.
www.ogm.gov.tr/

Rekabet Kurumu

Kurum hakkında bilgiler, rekabet mevzuatı, etkinlikler ve duyurular, yayınlar, iletişim bilgileri ve linkler.
www.rekabet.gov.tr/

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)

Kurulun görevleri ve organizasyonu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, yatırımlarla ilgili bilgiler, Sermaye Piyasası Kurumları ve Şirketler, davalar, duyurular ve yayınlar.
www.spk.gov.tr/

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Hayvan Sağlığı ve Karantina, Bitki Sağlığı ve Karantina, Gıda tescil, Ruhsatlandırma ve denetim, Yem tescil, Ruhsatlandırma ve denetim, Tohum tescil, Veteriner ve Zirai İlaç Ruhsatlandırma, Su ürünleri avcılığını düzenleme, Su ürünleri sağlığı,Çevre koruma, Afetlerde yardımları düzenleme hizmetleri veren kurum.
www.kkgm.gov.tr/

Tekel Genel Müdürlüğü

Alkol, tütün mamulleri ve tuz üretimi, dışalım ve dışsatımını gerçekleştiren kurumun sayfasında yıllık faaliyet raporlarını, üretim, sosyal etkinlikler, ihaleler ve ürün bilgileri gibi pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz.
www.tta.gov.tr/

Toprak Mahsülleri Ofisi

Teşkilat yapısı, hububat bülteni, alım fiyatları, satış fiyatları.
www.tmo.gov.tr/

Türk Patent Enstitüsü

Enstitünün yapısı ve kurumla ilgili haberleri sunan resmi sitesi.
www.turkpatent.gov.tr/

Türk Standardları Enstitüsü

Enstitünün yapısı ve haberleri, Türk ve Avrupa Birliği standartları ve kalite ile ilgili bilgiler bulunuyor.
www.tse.org.tr/

Türk Tarih Kurumu

Kurum üyeleri, tarihçesi, belge arşivi ve bilimsel yayınları ile ilgili bilgiler bulabileceğiniz sitede katalog taraması da yapabilirsiniz.
www.ttk.org.tr/

Türkiye Belediyeler Birliği

Kurumun yapısı ve görevleri, etkinlikleri ile birlikte mevzuat değişikliklerine yer veriliyor.
www.tbb.gov.tr

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü

Akademik birimler, enstitü yönetimi, sosyal olanaklar ve kütüphane hakkında bilgiler.
www.todaie.gov.tr/

Zeytincilik Araştırma Enstitüsü

Zeytin ve zeytincilik alanında araştırma yapan devlet enstitüsü.
www.zae.gov.tr/