Silahlı Kuvvetler

ToplumDevletSilahlı Kuvvetler

Araştırma Merkezi Komutanlığı

Kuruluş yapısı, çalışmaları, vizyonu, misyonu ve ulaşım bilgileri yer alıyor.
www.armerk.tsk.tr/

Askeralma Dairesi Başkanlığı

Kurum ve askerlik başvuruları ile ilgili her türlü bilgi.
www.asal.msb.gov.tr/

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

Organizasyon, duyurular, personel ve öğrenci alımları, yayınlar.
www.dzkk.tsk.tr/

Harita Genel Komutanlığı

Projeler, teknikbildiriler, deprem çalışmaları ve yayınlar.
www.hgk.mil.tr/

Jandarma Genel Komutanlığı

Jandarma hakkında bilgiler ve fotoğrafların, ihale ve personel alımı duyurularının ve Jandarma Bandosu tanıtımının yer aldığı resmi site.
www.jandarma.tsk.tr/

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Birimleri, personel ve öğrenci alımları, duyurular.
www.kkk.tsk.tr

Sahil Güvenlik Komutanlığı

Sahil Güvenliğin tanıtımını, projelerini, faaliyetlerini, yurtdışı ihale duyurularını ve timleri hakkında bilgiler içeren resmi sitesi.
www.sgk.tsk.tr/

Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı

Kurumun tarihçesi, faaliyetleri, denizcilik için gerekli haritalar, deniz suyu ile ilgili veriler yer alıyor.
www.shodb.gov.tr/

Türk Hava Kuvvetleri

Görev, teşkilat, personel, uçak/helikopter bilgileri ve duyurular.
www.hvkk.tsk.tr

Türk Silahlı Kuvvetleri

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi sitesinde; kurum hakkında genel bilgiler, basın yayın faaliyetleri, uluslararası ilişkiler, eğitim projeleri, tatbikatlar, süreli yayınlar ve arşiv bölümleri yer alıyor.
www.tsk.tr/

Türk Yıldızları

Amacı, tarihçesi, uçakları personeli, gösteri takvimi, fotoğraf ve video galerisi yer alıyor.
www.turkyildizlari.tsk.tr/