Folklor

ToplumFolklor

Halk Oyunları

Kültür ve Sanat: Gösteri Sanatlar: Dans: Halk Dansları

Türk Halk Müziği

Kültür ve Sanat: Müzik: Türler: Türk Halk Müziği

Dr. Yaşar Kalafat

Halk Bilim Araştırmacısı Dr. Yaşar Kalafat tarafından yapılan folklorik çalışmalara ilişkin makale ve bildiri yazıları yayınlanmaktadır.
www.yasarkalafat.info/

Folklor Kurumu

Türk Folkloru üzerinde araştırma, inceleme, derleme çalışmaları yapan ve Halk Oyunları ile Halk Müziği ekipleri oluşturan kurumun faaliyetleri hakkında bilgiler yer alıyor.
www.folklorkurumu.org/

İstanbul Folklor Kurumu Gençlik ve Spor Derneği

Halk oyunları dersleri, gösteri grupları, etkinlikler ve yarışmalar ile birlikte eğitimler hakkında bilgiler yer alıyor.
www.ifkd.org/

Milli Folklor

Dergi hakkında bilgiler, yönetim, hakem kurulu, akademik temsilciler, yayın arşivi ve iletişim bilgileri mevcut. [Türkçe-İngilizce]
www.millifolklor.com/

ODTÜ Türk Halk Bilim Topluluğu

Türk Halk Bilim Topluluğu hakkında ve topluluk tarafından yapılan etkinliklere ilişkin bilgiler yer alıyor.
www.thbt.metu.edu.tr/

T.C. Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi

Merkez tarafından Halk Bilim konuları üzerine yayınlanan makaleler ve bildiriler mevcut.
turkoloji.cu.edu.tr/HALKBILIM/halkbilim_ana.php

T.C. Osmangazi Üniversitesi Halk Bilim Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkez ve faaliyetleri hakkında bilgiler yer alıyor.
www.hamer.ogu.edu.tr/

Truva Folklör Araştırmaları Derneği

Amaçları, yönetim kurulu, etkinlikleri, çalışmaları ve duyurulara yer veriliyor.
www.troyafolklor.org/