Göç

ToplumGöç

Akdeniz’e Göç Edenler Bilim-Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (Akdeniz GÖÇ-DER)

Dernek tanıtımı, göç ve göçe dair bilimsel araştırma ve çalıştayların yanı sıra bilinçlendirme faaliyetleri, etkinlikler ve haberler yer alıyor.
www.akdenizgocder.org/

Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ)

Göçmenler hakkında haber ve duyurular yer alıyor.
www.balgoc.org.tr/

Balkanlılar Kültür ve Dayanışma Derneği

İstanbul ili dahilinde ikamet eden eski ve yeni Balkan göçmenlerinden haberler, dernek faaliyetleri, linkler ve iletişim sayfası yer alıyor.
www.balkanlilar.org/

Bulgaristan Göçmenleri

Bulgaristan göçmenleri hakkında bilgiler, etkinlikler ve haberlere yer veriliyor.
www.bggocmenler.com

Denizli Balkan Göçmenleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Dernek haberleri, forum, video ve iletişim bilgileri yer alıyor.
www.gocmender.org/

Doğu Türkistan Göçmenler Derneği

Derneğe ait haberler, faaliyetler, resim albümü, web bağlantıları ve iletişim sayfaları yer alıyor.
www.doguturkistan.com.tr/

Dünya Türkleri ve Akraba Toplulukları Hizmet Derneği

İstanbul'a eğitim görmek için, Türk Cumhuriyetlerinden göç eden öğrencilere yardım için kurulan derneğin web sitesi.
www.dunyaturkleri.org.tr/

Göç ve Uyum Sempozyumu

Her yıl düzenlenen Yurtdışında Türkler - Göç ve Uyum Sempozyumu web sitesi.
www.goc50-husam.org

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Dernek tüzüğü, tarihçesi, haberler ve iletişim bilgileri yer almaktadır.
www.balgocizmir.org.tr/

Kafkas Dernekleri Federasyonu

Üye dernekler, haberler ve dökümanlar yer alıyor.
kafkasfederasyonu.org/

Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği

Dernekle ilgili haberler, forum, makaleler ve iletişim sayfası yer alıyor.
www.balturk.org.tr/

Makedonya Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği

İzmir'de faaliyet gösteren Derneğe ait web sitesi.
www.makedonyagocmenleri.org/

Makedonya Türkleri

Makedonya Türklerinden haberler, forum, kütüphane ve iletişim bilgileri yer alıyor.
www.makturk.com/

Rumeli - Balkan Türkleri Federasyonu

Haberler, tüzük, yönetim kurulu, üye dernekler ve iletişim sayfası yer alıyor.
www.rumelibalkanfederasyonu.com/

Rumeli Türkleri

Haberler, tarih, kültür ve sanat yazılarının yer aldığı web sitesi.
www.rumeliturk.net/

Türkiye'de Göç

Göç tanımı ve türleri ile ilgili iç göçler hakkında bilgiler ve istatistikler yer alıyor. [PDF]
mimoza.marmara.edu.tr/~mtekce/eco272/icgoc.pdf